Pre Leaving Cert Irish Orals

Beidh na réamhscrúduithe cainte do dhaltaí na hardteiste ar siúl ar an Déardaoin 28ú Feabhra. Make sure you are present at your exam centre 10 minutes before your start time. Full attendance is required. Go n-éirí an t-ádh libh! 

FullSizeRender.jpg
Grainne O'RiordanComment